اس ام اس خنده دار مدرسه ها

اس ام اس خنده دار


اس ام اس خنده دار


تو مدرسه آرزومون این بود که وقــتی از دوستمون می پرسیم
درستون کجاست اونا یه درس از ما عقب تر باشن!

اس ام اس خنده دار

وقتی ســر کلاس حوصله درس رو نداشتیم
الکی مداد رو بهانه میکردیم بلند میشدیم میرفتیم
گوشه کلاس دم سطل آشغال بتراشیم!!

اس ام اس خنده دار

اس ام اس خنده دار

توصــیه وزارت بهداشت:
دلستر نخورین، کور میشین
نوشابه نخورین، پوک میشین
شیر و دوغ نخورین روغن پالم توشه سرطان میگیرین
آب هم که دیگه نداریم، سدامون داره خشک میشه
شادی روح همه مون

اس ام اس خنده دار


آیا میــدانید:
با حذف جمله خب دیگه چه خبر از زبان پارسی
ارزش سهام مخابرات با کاهش ۸۰ درصدی مواجه میشود

اس ام اس خنده دار

اس ام اس خنده دار

وقتى چه خبر ؟
به
دیگه چه خبر ؟
تبدیل شد خداحافظى کنید

اس ام اس خنده دار


ﺗﻠﻔﻆ ﺻﺤــﯿﺢ ﭼﻬﺎﺭﻣﯿﻦ ﺭﻭﺯ ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺳﺖ ؟
ﭼﺎﺭﺷﻨﺒﻪ
ﭼﺎﻫﺎﺭﺷﻨﺒﻪ
ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ
ﻫﯿﭽﮑﺪﻭﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻋﺰﻳﺰﻡ ، ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﺍﺳﺖ
احتمالا ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻲ ؟!! الانم داری امتحان میدی

اس ام اس خنده دار


بازنشر شده توسط وبلاگ p30top

/ 0 نظر / 66 بازدید